ประวัติส่วนตัว

ท3นางสาววรารัตน์   อิสมาแอล 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

 โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์

ทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างานพัสดุ

โฆษณา

%d bloggers like this: